TAM NÔNG-VIỆT SAN - TÀI TRỢ GIẢI BÓNG ĐÁ ĐỒNG HƯƠNG TỈNH NAM ĐỊNH

Tam Nông-Việt San tham gia tài trợ giải bóng đá đồng hương tỉnh Nam Định tại Thành Phố Hồ Chí Minh lần thứ 12-  năm 2020 - Nhà Tài Trợ Bạc 

Mọi người cùng nhau theo dõi trực tiếp giải bóng đá tại : http://facebook.com/thanhniennamdinh

Chia sẻ:

Bài viết cùng danh mục: