Rong Biển 30G (Sushi)

42.504₫
Nhà sản xuất Việt San